જૂનાગઢમાં 5 વૃદ્ધોએ ધો-10ની પરીક્ષા આપી

Junagadh

હાલ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષા ચાલી રહી છે. પરંતુ જુનાગઢના પાંચ વિદ્યાર્થીઓએ આ પરીક્ષાને ખાસ બનાવી છે. જૂનાગઢમાં પાંચ જેટલા વૃદ્ધો ધોરણ 10ની પરિક્ષા આપી રહ્યા છે.

સ્થાનિક સ્વરાજ્યમાં સરપંચ બનવા માટે ધોરણ 10 સુધીનો અભ્યાસ જરૂરી હતો. સ્થાનિક આગેવાનો વાસ્વિકતા સ્વીકારી મોટી ઉંમરે પણ એસએસસીની પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. આજે ગણિતનું પેપર પૂર્ણ કરી રાહતનો શ્વાસ લેનારા 69 વર્ષિય પ્રભુદાસ મકવાણાએ હવે પછી 12મું ધોરણ પણ પાસ કરવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
{loadposition tab-1}
{loadposition tab-2}