વલસાડના ઉમરગામમાં સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો ફિયાસ્કો, નગરપાલિકા પ્રમુખ રહ્યા ગેરહાજર

Valsad

વલસાડના ઉમરગામ નગર પાલિકા વિસ્તારમાં યોજાયેલા સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો ફિયાસ્કો થયો છે.

નગરપાલિકાના પ્રમુખ સહિત મોટાભાગના ભાજપના કોર્પોરેટર ગેરહાજર જોવા મળ્યા. ચીફ ઓફિસર અને કોર્પોરેટર વચ્ચે સંકલનના અભાવે સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો ફિયાસ્કો થયો હોવાનું ચર્ચાય છે.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
{loadposition tab-1}
{loadposition tab-2}